ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น วิธีการในการห้ามผู้ทำธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล ให้บริการหรือช่วยเหลือการให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากแล้วก็การให้กู้ (deposit taking & lending) เพื่อป้องกันผู้ซื้อขายแล้วก็พลเมืองจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม รวมทั้งเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานกำกับ จนบางทีอาจนำมาซึ่งความเสียหายของประชาชน

เนื่องจากว่ายังไม่มีการควบคุมดูแลทั้งในแล้วก็เมืองนอก แล้วก็ปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายรายที่เผชิญปัญหาด้านสภาพคล่องกระทั่งจำเป็นต้องหยุดให้บริการแล้วก็มีการระงับการถอนทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการในการควบคุมดูแล โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.ห้ามผู้ทำธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลแล้วก็นำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้หรือลงทุนรวมทั้งจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ทำธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงแม้ว่าผลตอบแทนดังที่ได้กล่าวมาแล้วมิได้มาจากการนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปหาผลประโยชน์ (เช่น อาจมาจากงบประมาณช่วยเหลือการค้าขายบริษัทหรือบริษัทในกรุ๊ป เป็นต้น) ก็ตาม เว้นแต่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือการขายตามหลักหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด

3.ห้ามทำการโปรโมทหรือเชิญชวนบุคคลทั่วไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น เช่น เป็นหนทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในเมืองนอกผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ทำธุรกิจได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นวิธีการ เกี่ยวกับการปรับแก้การเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีแล้วก็การกำหนดมูลค่าการซื้อทรัพย์สินดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างน้อย 5,000 บาท เพื่อแน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนแล้วก็การจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน แล้วก็สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ